Search
Close this search box.

הבדל בין חובת הגשת דוח מס שנתי לרשויות המס בארצות הברית לתשלום מס בפועל

הבדל בין חובת הגשת דוח מס שנתי לרשויות המס בארצות הברית לתשלום מס בפועל

קטגוריות

נוספו לאחרונה

קבל את המידע העדכני

הרשם לקבלת הניוזלטר של דייטש ושות'

מבטיחים לא לשלוח ספאם, רק חידושים ומאמרים מקצועיים

הבדל בין חובת הגשת דוח מס שנתי לרשויות המס בארצות הברית לתשלום מס בפועל

האם העובדה שאתם עומדים בקריטריונים המחייבים הגשת דוח מס שנתי לרשויות המס בארצות הברית אומרת בהכרח שתהיו חייבים לשלם מס ?

התשובה שלילית. יתרה מזאת, במקרים רבים תהיו זכאים לקבל החזר מס בסכום שיכול להגיע ל -7000$ בשנה.

בהתאם לאמנת המס למניעת מיסוי כפול בין ישראל לארצות הברית, רק במידה ושיעור המס בארה"ב גבוה משיעור המס בישראל לאותו סוג הכנסה, יחויב האזרח האמריקאי בתשלום מס לארצות הברית בגובה הפרש בין שיעורי המס .לאור העובדה כי מדרגות המס בישראל עבור הכנסה מיגיעה אישית גבוהות ממדרגות המס בארה"ב עבור הכנסה הסיכוי לחבות מס נוספת בארצות הברית נמוך מאוד.

בנוסף לכך, רשויות המס בארצות הברית מאפשרות לכל אזרח אמריקאי בעל הכנסה מיגיעה אישית  מחוץ לתחומי ארה"ב "להחריג"  (To Exclude) הכנסות אלו  עד לסכום של 107,600 $ לשנה , בכפוף לקריטריונים מסוימים.

בשונה מהמצב בישראל, בהתאם לחוקי המס בארצות הברית קיימים מספר זיכויים המוחזרים לחשבון הבנק (refundable credits) במידה וחבות המס שווה ל-0.

בנוסף, בשנת 2020 הוציא ה IRS  שני תשלומי STIMULUS כחלק ממאמצי העידוד הכלכלי. התשלומים הראשון היה עד 1,200 דולר לאדם ו -500 דולר לילד זכאי. התשלום השני היה עד 600 דולר לאדם זכאי ו -600 דולר לילד מזכה. לשנת 2021, משלמי מס זכאים שלא קיבלו את מלוא הסכום, יכולים לתבוע זאת כזיכוי מוחזר בעת הגשת החזר מס לשנת 2020.

דילוג לתוכן