Search
Close this search box.

קנסות על איחור בהגשת דוחות מס לרשויות המס בארצות הברית

קנסות על איחור בהגשת דוחות מס לרשויות המס בארצות הברית

קטגוריות

נוספו לאחרונה

קבל את המידע העדכני

הרשם לקבלת הניוזלטר של דייטש ושות'

מבטיחים לא לשלוח ספאם, רק חידושים ומאמרים מקצועיים

קנסות על איחור בהגשת דוחות מס לרשויות המס בארצות הברית

את דוחות המס השנתיים יש להגיש עד לתאריך שנקבע בחוק. הגשה מאוחרת יותר עלולה לגרור תשלומי קנסות וריביות. בהתאם לחוק בארצות הברית, קיימים חמישה סוגי קנסות על הגשת דוחות מס באיחור:

  1. קנס בגין אי הגשת דוח המס בזמן שנקבע בחוק ( Failure to file penalty ) – אי הגשת דוח המס או הגשת דוח המס במועד מאוחר יותר מהמועד שנקבע בחוק, תוביל להטלת בקנס בשיעור של לפחות 5% מחבות המס שנקבע בדוח המס השנתי. לאחר איחור של חמישה חודשים בהגשת הדוח יוטל קנס בסכום המקסימלי בשיעור של 25% מחבות המס שנקבעה בדוח המס השנתי.
  2. אי תשלום מס בזמן ( Failure to pay penalty ) – איחור בתשלום המס מעבר למועד שנקבע בחוק יגרור הטלת קנס בשיעור של לפחות  0.5% מחבות המס שנקבע בדוח המס לאחר איחור של 60 חודשים או יותר יוטל קנס בסכום המקסימלי בשיעור של 25% מחבות המס שנקבעה בדוח המס השנתי.
  3.  קנס מינימלי על הגשה באיחור (Minimum late filing penalty) – על איחור מעבר ל60 יום יש קנס של  100% מחבות המס או $435, הפחות מביניהם.
  4. ריבית ( Interest )איחור בתשלום המס גורר חיוב בתשלום ריבית שנתית נקובה שנתית בגובה 4% המחושבת על בסיס יומי.
  5. אי ביצוע תשלומי מקדמות מס ( Underpayment penalty ) – במידה וחבות המס גבוהה מ-$1000  הקנס עומד בשיעור של כ 0.2%  מחבות המס.
  6. אי הגשת דוח מס – אי הגשת דוח מס שנתי עשויה להוביל הטלת קנס מנהלי בסכום של עד $25,000 ובנוסף לשנת מאסר בפועל.

יש לשים לב לכך שבהתאם לחוקים בארצות הברית, קנסות בגין הגשה מאוחרת יוטלו רק במידה וקיימת חבות מס לתשלום.

במילים אחרות, במידה ואתם חייבים בהגשת דוח מס שנתי אך בהגשה זו לא קיימת חבות מס (כתוצאה מאמנת המס בין ישראל לארצות הברית או מכל סיבה אחרת)  לא יוטלו עליכם קנסות על הגשה באיחור.

דילוג לתוכן