Search
Close this search box.

נוהל גילוי מרצון הסתיים , עדיין לא מאוחר לדווח

נוהל גילוי מרצון הסתיים , עדיין לא מאוחר לדווח

קטגוריות

נוספו לאחרונה

קבל את המידע העדכני

הרשם לקבלת הניוזלטר של דייטש ושות'

מבטיחים לא לשלוח ספאם, רק חידושים ומאמרים מקצועיים

מצאנו לנכון לשתף אתכם בהתפתחות חשובה בנוגע לסיום נוהל גילוי מרצון.

אם ביצעתם גילוי מרצון אנא התעלמו מהודעה זו.

בהמשך להודעה הקודמת שפרסמנו (לחץ כאן לקריאה), במסגרת נוהל גילוי מרצון רשות המסים הציעה לנישומים לגלות בתום לב את מלוא המידע אודות נכסים והכנסות שלא דווחו בעבר, (מהארץ ומחו"ל) ולשלם את המס הנדרש מבלי לשלם קנסות ועונשים.

נוהל גילוי מרצון הסתיים בסוף שנת 2019 ונכון למועד זה לא ניתן להגיש בקשות חדשות במסגרת הנוהל.

למיטב ידיעתנו – רשות המסים עתידה ככל הנראה לפרסם נוהל גילוי מרצון חדש בעתיד הקרוב, אשר צפוי לכלול דרישה לתשלום "כופר" (מעין קנס כתחליף להליך פלילי) בנוסף לתשלום המס האזרחי.

עבור בעלי נכסים בחו"ל החייבים בדיווח שטרם דיווחו בישראל, אנו סבורים שבימים אלו יש הזדמנות טובה מאוד (ואולי האחרונה) להסדיר את דיווחי העבר בתנאים הוגנים מבלי לשלם כופר.

הכנסות שהופקו בחו"ל ע"י תושבי ישראל – חייבות במס בישראל

לפי חוקי המס בישראל, תושבי ישראל חייבים בדיווח על הכנסותיהם מחו"ל גם אם הכסף טרם הועבר לארץ וזאת החל מהכנסות בסכומים נמוכים.

מוחרגים מחובת דיווח זו עולים חדשים ותושבים חוזרים לתקופה של 6-10 שנים ממועד הפיכתם לתושבי ישראל.

אי דיווח על הכנסות החייבות בדיווח מהווה עבירה פלילית  ועלול להוביל לחקירה פלילית או להטלת כופר.

הסכמי חילופי המידע הפיננסי מובילים לחשיפת חשבונות לא מדווחים

הסכמי חילופי המידע בין ישראל לארה"ב ולמדינות הOECD  (FATCA  ו CRS) מחייבים את הבנקים מחו"ל להעביר מידע אודות נכסים והכנסות של אזרחי ישראל לרשות המסים בישראל וכן את הבנקים בישראל להעביר מידע מקביל לרשויות המס בחו"ל.

הבנקים, אשר כפופים לתקנות הFATCA אינם רשאים לאפשר העברות כספים מחו"ל לישראל מבלי לקבל הצהרה מהלקוח שהכספים דווחו לרשויות המס.

הפתרון – להקדים ולדווח באופן יזום על הנכסים בחו"ל

אנו סבורים שניתן להפחית את החשיפה להליך הפלילי בצורה ניכרת גם לאחר שהליך גילוי מרצון הסתיים. ניסיון העבר מלמד שכאשר פנינו בשקיפות בשם הלקוחות לרשויות המס הגענו להסכמי מס אזרחיים הוגנים מבלי שיוטלו קנסות ומבלי שנפתח הליך פלילי.

להערכתנו, נישומים אשר יקדימו את הרשויות בפנייתם עם המידע יגיעו לתוצאות טובות לאין ערוך ביחס למצב בו תתקבל פניה יזומה מרשות המסים ובכך ויוכלו למזער את הסיכונים בצורה ניכרת.

אם יש ברשותכם או ברשות קרוביכם נכסים לא מדווחים ואתם רוצים להיכנס למעגל הדיווח אך חוששים לבצע את הפנייה אתם מזומנים לפנות אלינו לייעוץ ראשוני.

לצוות המשרד, אשר כולל בוגרי רשות המסים,  ניסיון רב בביצוע חישובי המס ובניהול משא ומתן מול רשויות המס, במיוחד ביחס לאזרחי ארה"ב בעלי נכסים בחו"ל , וזאת תוך שמירה מלאה על האינטרסים של לקוחותינו במסגרת חשיפת ההון וסגירת ההסכם.

במהלך השנה האחרונה משרדנו הגיש עשרות בקשות לגילוי מרצון ומנהל משא ומתן אודות הסכמי המס עם פקידי השומה בכל רחבי הארץ.

דילוג לתוכן