Search
Close this search box.

הערכות לסוף שנת המס 2021

הערכות לסוף שנת המס 2021

קטגוריות

נוספו לאחרונה

קבל את המידע העדכני

הרשם לקבלת הניוזלטר של דייטש ושות'

מבטיחים לא לשלוח ספאם, רק חידושים ומאמרים מקצועיים

**המידע והנתונים במבזק זה הם למתן מושג כללי בלבד. הוראות החוק בנושא מורכבות יותר מהמפורט במאמר ולקבלת מידע מדויק ביחס למצבכם האישי ניתן לפנות אלינו לייעוץ פרטני**

 

לקוחות וידידים יקרים,

ריכזנו את הנושאים שיש לטפל בהם לצורך מיצוי הטבות המס והערכות להכנת הדוחות הכספיים לשנת 2021.

נושאים לטיפול לקראת סוף שנת המס:

 1. נושאים לטיפול לקראת סוף שנת המס 2021
 2. תקופת השמירה על מערכת החשבונות
 3. ריכוז התקרות להפקדה בקופות הגמל בשנת 2021
 4. משיכות מחברה ושימוש פרטי בנכסי חברה (סעיף 3(ט1) לפקודת מס  הכנסה)
 5. חברות ארנק
 6. מטבעות וירטואליים
 7. השבת מענקי קורונה

 

 1. נושאים לטיפול לקראת סוף שנת המס 2021

 פעולות לביצוע עד ל – 31.12.2021

 • להחזיר הלוואות בעלים שנמשכו מהחברות (גם אם נדרש לצורך כך לקבל הלוואה בנקאית ברמת היחיד). יתרות חובה של בעלי מניות שלא יוחזרו לפני תום שנת המס המצטברות ל100,000 ₪ ומעלה, יחשבו כהכנסה בידיי בעל השליטה. להחזיר לחברה רכוש המשמש באופן פרטי את בעלי השליטה, ולוודא שנחתמו הסכמים בכתב בקשר להלוואות שנתנו על ידי חברות בבעלותכם לחברות קשורות.
 • השלמת ההפקדות בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות. (בהמשך מצורפת טבלה מפורטת של התקרות הרלוונטיות לכל סוג של הפקדה). לתשומת ליבכם, בכדי לקבל את הטבות המס, יש לבצע את ההפקדות לפני תום שנת המס.
 • לפעילים בשוק ההון שמימשו רווחים במהלך 2021 ושהיו להם הכנסות חייבות במס בשיעור של עד 25% מדיבידנד ומריבית, מומלץ לשקול מימוש הפסדים, שיקוזזו מהרווח שמומש.
 • מומלץ להקדים רכישת מוצרים ושירותים שאינם מהווים מלאי או רכוש קבוע.
דילוג לתוכן